První číslo vyšlo 16.12. 2019

Chcete se inzerovat? Chcete se stát distribučním místem? Napište nám na karlín.now@gmail.com